Vilsefakta

LiTHe Vilse är orienteringsföreningen för alla som pluggar på Linköpings Universitet.
Vi har träningar nästan alla dagar i veckan och håller oss för det mesta inom cykelavstånd från Ryd.

Sponsor
Sign-Sport lampspecialisten.se
Länkar
a s t
Vilse i andra medier
f t t
Nyheter
Kallelse till LiTHe Vilses valmötet
2020-03-17 av Henrik Eklund

Härmed kallas alla LiTHe Vilses medlemmar till valmöte den 14 april 2020 för att välja Vilsestyret 20/21.

Valmötet kommer att hållas på Alsättersgatan 9C(OL1), se länk i arrangemanget.

Förslag på Vilsestyret 20/21 kommer att annonseras av valberedningen senast två veckor innan valmötet.

Motioner till valmötet välkomnas och ska i enlighet med stadgarna vara styret tillhanda senast den 7 april för att behandlas på valmötet. Motioner skickas digitalt till lithevilse@gmail.com.

Eventuellt bjuder styret på fika!

Dokument
Dagordning
Fel på sidan? Kontakta admins © LiTHe Vilse Org.nr: 802455-0108